סדנאות מישחוק תהליכים למידה. כלי מעשיי להתטמעת תוכן דרך אלמנטים משחקיים וחוויה. מספקים ימי הערכות, סדנאות וליווי ביה"ס.