איך להשיג את המטרות שלנו תחת כותרת? איך להציב מטרות בצורה איכותית? איך עובד המח שלנו בדרך למטרות? איך ליישם כלים מההרצאה כבר בבוקר שאחרי? עמרי ווגסטף מספק כלים בדרך להצלחה.