יחד נעמיק ונקבל כלים בסוגיות הקשורות לירקות שאנו אוכלים: בצדדים הבריאותיים, בצדדים ההלכתיים והכשרותיים בכל הנוגע לבדיקת ירקות עלים, בסוגי החרקים השונים וכיצד נהגו אבותינו בכל הנוגע לנושא זה.