תכנית ייחודית לתלמידי כיתות ו', המהווה מסע בשבילי ההיסטוריה הישראלית. במהלך השנה סוקרים התלמידים ב'מבט על' את הסיפור הישראלי מתקופת המקרא ועד למדינת ישראל בת זמננו, זאת תוך שילוב ידע ממקצועות חופפים - היסטוריה, תנ"ך, מורשת ועוד.