"לאיזה חינוך כדאי לשלוח את הילדים"?! - הרצאה ודיון של מובילי החינוך בתנועה, עבור הורי בית הספר ו/או הקהילה שלכם.