דמות החמ"ד תשע"ט - הרב משה צבי והרבנית רחל נריה זצ"ל