הרצאה מותאמת לצוות המורים, הורים ותלמידים. למורים: "אנשי חינוך יוצרים בריאות", להורים: "הסל המשפחתי - מזין, מזמין וזול", לתלמידים: "תלמידים יוצרים בריאות ומשפרים השגים".