Class.Me הינה פלטפורמת הודעות ראשונה מסוגה, אשר מאפשרת למורה ולתלמיד ליצור כיתה וירטואלית ברשת פרטית וסגורה. בנוסף מציעה הפלטפורמה שלנו את שירות "כיתות Class.Me"- מרכז למידה וירטואלי כיתתי - מורים פרטיים שלנו (בתיאום והזמנה מראש), הזמינים מיידיית בצ'אט לשאלות של תלמידיי הכיתה ומהווים עוזר וירטואלי עבורכם המורים.