האקדמיה למדעי ההפסקה משפיעה על הילד הן בבית והן בבית הספר
להורים - האקדמיה נותנת מענה מקורי ופשוט להתמודדות עם החיים הווירטואלים של הילדים בבית