יוגב אזולאי, סרן (מיל'), נשוי ואב לילד, יוצא עם משפחתו למסע לתרומת כליה לאדם שלא הכיר במטרה להציל את חייו. הסיפור מצליח להכניס את החיים לפרופורציה הנכונה, לעורר את הלב להסתכלות מעבר לאני העצמי, לראות את הטוב ולהאיר את החשכה באהבה ונתינה.