מה מביא אדם לתת חלק מגופו לאדם שמעולם לא פגש קודם לכן? סיפור אישי מרגש על נתינה ללא גבולות, המעורר גם אותנו לנתינה.