סיפור אישי דרך קרב מכריע במלחמת לבנון השניה ואיבוד חברים מהבית בפסגת זאב