מכון שואה ואמונה "שם עולם" מעלה ומציף את ההכרעות מולן נצבו היהודים בשואה, בסוגיות של ערכים ומוסר, דת ואמונה, זהות וחינוך המשקפות את רוח האדם במציאות של כילוי הגוף

מיועד לתלמידי תיכון ממלכתי