לימוד חוויתי באמצעות כיף ומשחק. סדנאות לצוות המורים במשחקים מחברים ובפיתוח חשיבה יצירתית. פעילויות לילדים בסדנאות גיבוש, הפעלות ואירגון הפניניג וימי שיא.