החבר שטבע וניצל ממות קליני | החברה שניצלה מתאונת רכבת  | דני שניצל בנס מתאונת דרכים קשה

שיחה מרגשת על הרגע שבו חזרתי בתשובה

 

 

סיפור חזרתו בתשובה של דני דוראל

סיפור שמתחיל באוסטרליה ומסתיים בישראל

השיחה משולבת בקטעי נגינה ושירה

052-382-9031 | dannydor31@gmail.com