אסף סלומון אמן החושים
 
הדהים את כל המדינה כאשר ניבא מראש 3 פעמים את תוצאות הבחירות
 
מציג גם לכם פעילות מגבשת וקסומה.
 
הפעילות מתאימה לבתי ספר - למוסדות , למורים ומנהלים.
 
 
מוזמנים : www.kosemagic.com